طرح طراوت بانک آینده

طرح طراوت آینده 

 

زمان تحویل کالا طبق تقویم ارسالی می باشد که در زمان ثبت نام توسط مشتری انتخاب می گردد .
در خرید اقساطی طرح طراوت آینده میزان پیش پرداخت تا سقف 70 میلیون 0 درصد قیمت کالا می باشد و حداکثر زمان اقساط 24 ماه می باشد .

 

 سقف وام : 70 میلیون تومان
  پیش پرداخت : 0 درصد