طرح آسان خرید بانک تجارت

طرح آسان خرید بانک تجارت 

زمان تحویل کالا حدود 10 روز کاری می باشد کالا طبق نوبت ثبت نام برای شما ارسال می گردد در خرید اقساطی برای آسان خریدمیزان پیش پرداخت 0درصد قیمت کالا می باشد و حداکثر زمان اقساط36 ماه می باشد.