درباره وامینه


زمان تحویل کالا طبق تقویم ارسالی می باشد که در زمان ثبت نام توسط مشتری انتخاب می گردد .

در خرید اقساطی وامینه میزان پیش پرداخت تا سقف 30 میلیون 0 درصد قیمت کالا می باشد و حداکثر زمان اقساط 12 ماه می باشد .